Wednesday, October 12, 2016

AKTIVITI KELAS GANTI- MODUL PEMBANGUNAN SAHSIAH

MODUL PEMBANGUNAN SAHSIAH DIRI MURIDTAJUK BIDANG :  PEMBANGUNAN SAHSIAH

PENGENALAN :

Program Pembangunan Sahsiah Diri dan Disiplin Murid (PPSDM) dilaksanakan bertujuan untuk memberi kesedaran kepada murid-murid yang telah melakukan kesalahan disiplin seperti merokok, gangguan seksual, ponteng dan sebagainya. Program ini juga member fokus perubahan sikap dan tingkahlaku bagi membantu peserta  membangunkan potensi diri secara menyeluruh. Selain itu ia juga selari dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia ( KPM ) untuk mengatasi masalah-masalah ini yang telah dimaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025.

KONSEP :

Secara umumnya, Pembangunan Sahsiah Diri Murid membawa maksud keyakinan membangunkan diri yang merangkumi kepercayaan tentang nilai positif dan negatif diri, emosi dan maruah yang boleh dibentuk sesuai dengan norma masyarakat. Justeru, program ini dirancang untuk membantu murid-murid sasaran mengenali diri, penghargaan diri dan membina matlamat diri.  Ini kerana murid dilihat sebagai  aset penting masa depan negara yang perlu diberi perhatian, dijaga, dibimbing, dihargai kewujudannya, disayangi setiap masa dan boleh dibangunkan potensi mereka. Oleh yang demikian murid  perlu diberi bimbingan yang berterusan untuk melakukan perubahan terhadap tingkahlaku ke arah yang lebih positif. Oleh yang demikian satu modul telah di rangka untuk membantu para pelajar ini dengan menggunakan Teori Pendekatan Fenomenologi .

PENDEKATAN TEORI :

Aktiviti di dalam program ini direka berdasarkan Teori Fenomenologi. Teori ini merupakan satu kajian yang digunakan untuk memahami bagaimana seseorang itu melihat dirinya sendiri dari segi keperluan, perasaan , penilaian , kepercayaan dan bagaimana persepsinya terhadap pengaruh alam sekitar terhadap dirinya

RUMUSAN :

Secara konklusinya,  sahsiah  merupakan satu paparan sebenar tentang corak peribadi atau personaliti seseorang yang dapat dilihat dari semua aspek iaitu aspek fizikal,kognitif,emosi,social dan rohani yang mana kesemua aspek ini dapat mempengaruhi sikap atau perwatakan seseorang.  Kebolehan berinteraksi dan berkomunikasi serta menyesuaikan diri dengan semua keadaan ia  dapat membuktikan bahawa para pelajar tersebut itu adalah seorang yang  mempunyai ciri-ciri sahsiah positif. Bagi membangunkan lagi sahsiah di kalangan para pelajar ini, program ini di harap serba sedikit  dapat membantu para pesertan untuk memahami akan konsep sebenar pembangunan sahsiah berdasaskan huraian dan teori-teori  yang digunakan.Walaupun kita menyedari sahsiah seseorang boleh berubah mengikut  masa dan keadaan namun ia mempunyai  satu unsur yang stabil yang membolehkan kita membuat ramalan terhadap sikap atau tingkahlaku  pelajar-pelajar.
BIDANG :  PEMBANGUNAN SAHSIAH


TAJUK :         SEGI 4 BER‘ V ’SI

MASA :           40 minit

ALATAN :      kertas A4 untuk setiap orang


OBJEKTIF :
1.    Memberi peluang kepada fasilitator memikirkan cara untuk memenangi hati para peserta.
2.    Menyedarkan peserta supaya perlu mengenal diri masing-masing.
3.    Memberi kesempatan kepada setiap ahli kumpulan untuk mengenali antara satu sama lain.

LANGKAH :

1.    Setiap peserta dikehendaki membahagikan kertas A4 yang diberi kepada empat bahagian.
2.    Nomborkan keempat-empat bahagian kertas itu dengan no 1, 2, 3 dan 4.
3.    Di kotak bernombor 1, peserta diminta melukis apa-apa saja yang menggambarkan keadaan dirinya sebelum ini.
4.    Di kotak bernombor 2, peserta diminta melukis apa-apa saja yang menggambarkan keadaan dirinya pada masa sekarang ini.
5.    Di kotak bernombor 3, peserta diminta melukis apa-apa saja yang
                 menggambarkan keadaan dirinya pada masa akan datang.
6.    Di kotak bernombor 4, peserta diminta melukis satu objek yang paling disayanginya.
7.    Fasilitator akan bertanyakan soalan tentang lukisan-lukisan yang dilukis oleh para peserta.

FALSAFAH :

1.    Peserta akan dapat mengenali dirinya sendiri dan berasa lebih yakin untuk menilai dirinya sendiri.
2.    Peserta akan mengenal peribadi ahli kumpulan masing-masing.
3.    Perlu muhasabah diri dalam mengingati perkara yang lalu.


BIDANG :  PEMBANGUNAN SAHSIAH


TAJUK :         OH IDOLAKU

MASA :           40 minit

ALATAN :      Kertas A4 untuk setiap orang

OBJEKTIF :

1.    Memberi peluang kepada fasilitator bagaimana untuk mendekati
     peserta dengan lebih dekat lagi.
2.    Mencari persamaan dan perbezaan personaliti diantara peserta dengan idola mereka.
3.    Peserta dapat mengenali diri mereka sendiri dengan hanya melihat pada idola mereka.

LANGKAH :

1.    Peserta akan diberikan sehelai kertas seorang.
2.    Setiap peserta dikehendaki membahagikan kertas A4 kepada 3 bahagian.
3.    Peserta akan diberi arahan supaya melukis wajah idola mereka pada kertas yang diberikan.
4.    Kemudian peserta akan mencari persamaan dan perbezaan personaliti idola mereka dengan diri mereka sendiri.
5.    Di dalam kumpulan masing-masing, peserta akan menerangkan pada ahli kumpulan yang lain mengapa memilih seseoarang itu sebagai idola mereka.


FALSAFAH :

1.    Dengan melihat pada idola peserta,para fasilitator dapat mengetahui dengan lebih dekat mengenai peserta dibawah jagaan mereka.
2.    Ahli kumpulan yang lain juga dapat mengenali sahabat mereka melalui idola masing-masing.
3.    Menggalakkan para peserta mencontohi idola mereka ( sekiranya idola itu sesuai dijadikan contoh).BIDANG :  PEMBANGUNAN SAHSIAH


TAJUK :          KERBAU KU SAYANG

MASA :           40 minit

ALATAN :      Kertas A4 untuk setiap orang


OBJEKTIF :

1.    Menyedarkan peserta tentang kepentingan berfikiran terbuka.
2.    Melatih peserta supaya bebas berfikir mengikut kreativiti masing-
     masing.


LANGKAH :

1.    Fasilitator akan menyuruh peserta melukis kerbau pada kertas yang diberi.
2.    Kebiasaannya, peserta akan melukis kerbau sama ada pada satu pandangan saja.
3.    Fasilitator akan menunjukkan pula kerbau yang dilukis olehnya iaitu pada sudut pandangan yang berbeza.
4.    Jika ada peserta yang melukis kerbau bukan mengikut kebiasaannya,  maka peserta boleh dikatakan kreatif dan berfikiran terbuka.
5.    Setelah peserta siap melukis kerbau, fasilitator boleh menyuruh peserta untuk melukis katak, cawan atau sebagainya.
6.    Peserta dikehendaki mempamerkan lukisan masing-masing setelah siap melukis pula.

FALSAFAH :
1.    Konsep berfikiran terbuka adalah penting supaya kita tidak terlalu terikat pada   kebiasaannya.
2.    Kreativiti akan menjadikan seseorang itu lebih maju ke depan.
3.    Dalam belajar, kita tidak perlu terikat pada satu-satu teknik belajar sahaja.
4.    Terdapat pelbagai kaedah boleh digunakan mengikut diri masing- masing.
BIDANG : PEMBANGUNAN SAHSIAH

TAJUK           : LELAKI OH LELAKI
MASA              : 60 MINIT
ALATAN        : Kertas Mahjong, pen marker

OBJEKTIF    :
1.            Peserta dapat mengetahui ciri-ciri kecantikan lelaki.
2.            Membantu peserta mengenal diri sendiri.
3.            Melahirkan peserta yang beridentiti dan ideal.

LANGKAH :
1.            Peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada 5-8 orang ahli.
2.            Setiap kumpulan dibekalkan dengan kertas mahjong dan pen marker.
3.            Peserta diminta berbincang dan menyenaraikan 10 ciri-ciri kecantikan lelaki mengikut pemahaman masing-masing.
4.            Pada akhir aktiviti, setiap kumpulan diberikan masa selama 5 minit untuk membentangkan hasil perbincangan kumpulan masing-masing.
5.            Fasilitator membuat rumusan aktiviti secara keseluruhan berdasarkan lampiran “Kecantikan Lelaki” yang telah disediakan.

FALSAFAH :
1.            Individu perlu mengenali dan menyayangi diri sendiri sebelum menyayangi orang lain.
2.            Muhasabah diri sangat penting dalam membentuk identiti yang mantap.
3.            Lembut tidak bererti lemah dan kuat tidak bererti gagah.
LAMPIRAN A            :

                                  “ KECANTIKAN LELAKI”
 
Kecantikkan seorang lelaki bukan kepada rupa fizikal tetapi
pada murni rohani
 
Lelaki yang cantik.....................
 
Adalah lelaki yang mampu mengalirkan airmata untuk ingatan,
 
Adalah lelaki yang sedia menerima segala teguran,
 
Adalah lelaki yang memberi madu, setelah menerima racun,
 
Adalah lelaki yang tenang dan lapang dada,
 
Adalah lelaki yang baik sangka dan,
 
Adalah lelaki yang tak pernah putus asa.
 
Kecantikkkan lelaki berdiri di atas kemuliaan hati
 
Seluruh kecantikan yang ada pada Muhammad yang umii
 
Adalah kecantikan yang sempurna seorang lelaki.

BIDANG : PEMBANGUNAN SAHSIAH

TAJUK           : GADIS OH GADIS  
MASA              : 60 MINIT
ALATAN        : Kertas Mahjong, pen marker
OBJEKTIF    :
1.            Peserta dapat mengetahui ciri-ciri kegagahan wanita.
2.            Membantu peserta mengenal diri sendiri dan mencari kelebihan di sebalik kelemahan yang ada.
3.            Melahirkan peserta yang mempunyai identiti

LANGKAH :
1.            Peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada 5-8 orang ahli.
2.            Setiap kumpulan dibekalkan dengan kertas mahjong dan pen marker.
3.            Peserta diminta berbincang dan menyenaraikan 10 ciri-ciri kegagahan  wanita mengikut pemahaman masing-masing.
4.            Pada akhir aktiviti, setiap kumpulan diberikan masa selama 5 minit untuk membentangkan hasil perbincangan kumpulan masing-masing.
5.            Fasilitator membuat rumusan aktiviti secara keseluruhan berdasarkan lampiran “Kegagahan Wanita” yang telah disediakan.

FALSAFAH :
1.    Individu perlu mengenali dan menyayangi diri sendiri sebelum mengutamakan orang lain.

2.    Muhasabah diri sangat penting dalam membentuk identiti yang mantap

.
3.    Lembut tidak bererti lemah dan kuat tidak bererti gagah.


           
LAMPIRAN B :
 
 
                                  “ KEGAGAHAN WANITA ”
                        
Kegagahan seorang wanita bukan terletak pada pejal otot badan,
tetapi pada kekuatan hati dan perasaan,
 
Perempuan yang gagah.................
 
Adalah perempuan yang tahan menerima sebuah kehilangan,
 
Adalah perempuan yang mampu menghadapi dugaan, 
 
Adalah perempuan yang tidak takut pada kemiskinan,
 
Adalah perempuan yang tabah menanggung kerinduan setelah ditinggalkan,
 
Adalah perempuan yang tidak meminta-minta agar di penuhi segala
keinginan,     
 
Adalah perempuan yang mampu menjaga maruah dan kehormatan diri,               
 
Kegagahan perempuan berdiri di atas teguh iman,
 
Seluruh kegagahan ini ada pada Khatijah yang ehsan.

Adalah kegagahan sempurna bagi seorang perempuan... ...


                                   

AKTIVITI KELAS GANTI-MODUL PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL

MODUL KESEJAHTERAAN MENTAL
BIDANG : PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL        
KEMAHIRAN            : ASERTIF
TAJUK                       : EWAN TAK KISAH
MASA                         : 60 MINIT
ALATAN                    : Gam, Gunting, Lampiran 1 dan Kad Manila (seperti lampiran 2),
OBJEKTIF     :
1.    Memahami konsep perhubungan diri sendiri dengan orang lain
2.    Mengenalpasti perbezaan sikap pasif, asertif, agresif dan manipulatif
3.    Mempraktikkan kemahiran interpersonal melalui pernyataan .
LANGKAH     :
1.    Fasilitator mengarahkan peserta membentuk satu bulatan besar
2.    Fasilitator mengedarkan balang yang berisi keratan kertas yang terdiri daripada tiga jenis personaliti iaitu, pasif, arsetif dan agresif
3.    Setiap peserta mengambil satu keratan kertas tersebut
4.    Peserta membentuk kumpulan-kumpulan kecil mengikut personaliti yang telah mereka perolehi.
5.    Fasilitator mengedarkan manila kad yang tertulis tiga penyataan :
A.   IM NOT OK, YOU ARE OK (PASIF)
B.   IM OK, YOU ARE OK ( ASERTIF)
C.   IM OK, YOU ARE NOT OK ( AGRESIF)
6.    Seterusnya fasilitaor mengedarkan lampiran 1 untuk setiap kumpulan
7.    Peserta diminta mengenalpasti ciri-ciri personaliti mengikut ciri personaliti kumpulan yang diwakili
8.    Peserta akan mengunting penyataan dalam lampiran 1 untuk ditampal di atas kad manila (rujuk langkah 5)
9.    Akhirnya peserta diminta membentangkan ciri-ciri personaliti yang mereka wakili.

FALSAFAH   :
1.    Memupuk sikap asertif dalam kehidupan seharian
2.    Perlu menerima diri sendiri dan orang lain dengan seadanya
3.    Membentuk insan yang bertimbang rasa, berkeyakinan dan bermotivasi.


Lampiran 1

MENGHORMATI
TIDAK BERMOTIVASI
MEMBULI

DIBULI
BANGGA DIRI
SIMPATI
DIPERGUNAKAN

MENJAGA HAK ORANG LAIN
TAKUT

PEMARAH
MALU
MENDESAK

BERHEMAH
RENDAH DIRI
MENJAGA HAK SENDIRI

TERSISIH
TIDAK BERTANGGUNGJAWAB
AMBIL KESEMPATAN

PANTANG DICABAR
MENGHARGAI
MENGASINGKAN DIRI

BERMOTIVASI TINGGI
BERKUASA
PENTING DIRI

MENYALAHKAN ORANG LAIN
BERDISIPLIN
KURANG YAKIN

BERSIKAP POSITIF
TIDAK AMBIL PEDULI
MEMIMPIN


Lampiran 2
** Edaran berikut menggunakan kad manila
PASIF
             ( IM NOT OK, YOU ARE OK)
 
ASERTIF
              ( IM OK, YOU ARE OK )

 
 


                                                                                        
                          AGRESIF
( IM OK, YOU ARE NOT OK )

 
 
Panduan Guru

AGRESIF
PASIF
ASERTIF
 1. MEMBULI
 2. BANGGA DIRI
 3. PEMARAH
 4. MENDESAK
 5. TIDAK BERTANGGUNGJAWAB
 6. AMBIL KESEMPATAN
 7. PANTANG DICABAR
 8. BERKUASA
 9. PENTING DIRI
 10. MENYALAHKAN ORANG LAIN
 1. DIBULI
 2. TIDAK BERMOTIVASI
 3. TAKUT
 4. RENDAH DIRI
 5. MENGASING DIRI
 6. TIDAK AMBIL PEDULI
 7. TERSISIH
 8. DIPERGUNAKAN
 9. MALU
 10. KURANG YAKIN
 1. MENGHORMATI
 2. MENJAGA HAK ORANG LAIN
 3. MENJAGA HAK SENDIRI
 4. MENGHARGAI
 5. BERMOTIVASI TINGGI
 6. BERDISIPLIN
 7. BERHEMAH
 8. SIMPATI
 9. MEMIMPIN
 10. RASIONAL/POSITIF


KEMAHIRAN            : ASERTIF
TAJUK                       : AKU ADALAH AKU
MASA                         : 1 JAM 30 MINIT
ALATAN                    : Balang dan Panduan Guru
OBJEKTIF     :
1.    Mengaplikasikan kemahiran asertif dalam kehidupan seharian
2.    Menghargai nilai asertif
3.    Membezakan tingkah laku asertif daripada tingkahlaku agresif dan pasif
LANGKAH     :
1.   Fasilitator membahagikan peserta kepada 5 orang setiap kumpulan mengikut
      kreativiti fasilitator
2.   Setiap kumpulan dikehendaki melantik seorang ketua, penolong, setiausaha dan
      AJK
3.   Ketua kumpulan diminta untuk membuat cabutan personaliti yang terdapat di
      dalam balang
4.    Setiap kumpulan diberi masa selama 15 minit untuk berbincang lakonan simulasi
berdasarkan personaliti yang diperoleh sesama ahli dengan dibantu oleh fasilitator.
5.    Masa selama 5 minit diberikan kepada setiap kumpulan untuk melakonkan situasi berkenaan.
6.    Setelah selesai kesemua kumpulan melakonkan hasil perbincangan mereka, fasilitator meminta wakil pelajar setiap personaliti untuk membuat sedikit ulasan berdasarkan hasil aktiviti.
7.    Fasilitator membuat rumusan secara keseluruhan mengenai aktiviti yang     
Dilakukan.

FALSAFAH   :
1. Membentuk insan yang bertimbang rasa, berkeyakinan dan bermotivasi.
2. Dengan mengamalkan personaliti asertif, individu dapat menerima diri sendiri dan
    orang lainPanduan Guru

Contoh Situasi Simulasi

1.    Menolak pelawaan rokok dari seorang kawan
2.    Menolak cinta rakan sekuliah
3.    Seseorang kawan mengajak anda ponteng selepas waktu rehat
4.    Anda dipengaruhi supaya meniru semasa peperiksaan
5.    Anda dijemput menghadiri parti yang mempunyai minuman keras
6.    Anda diajak menunggang motosikal untuk satu perlumbaan haram
7.    Anda dicabar oleh rakan-rakan untuk mencuri di kompleks membeli belah
8.    Anda diberi bacaan lucah oleh sahabat baik anda
9.    Rakan baik anda mencadangkan supaya anda membohongi ibu bapa anda supaya dapat bermalam dirumah rakan dan terlibat aktiviti yang tidak bermoral.
KEMAHIRAN            : MENANGANI STRESS
TAJUK                       : STRESS DAN AKU
MASA                         : 1 jam
ALATAN                    : Soal selidik (Lampiran 1)
OBJEKTIF     :
 1. Mengenalpasti situasi (tekanan) yang boleh menimbulkan stress (ketegangan).
 2. Memahami tahap-tahap stress.
LANGKAH     :
1.   Fasilitator mengedarkan soal selidik (lampiran 1).
2.   Pelajar diminta membaca dengan teliti dan menjawab soalan-soalan pada soal
      selidik tersebut.
3.   Fasilitator meminta beberapa orang peserta memberi jawapan soal selidik.
4.   Fasilitator menjelaskan bahawa setiap manusia akan mengalami stress tetapi
      yang membezakan mereka adalah tafap stress iaitu tinggi, sederhana atau
      rendah.
5.   Fasilitator juga boleh menerangkan tanda-tanda stress.

FALSAFAH   :
1. Stress adalah sesuatu yang normal dihadapi oleh setiap manusia.
2. Hidup perlu diteruskan.Lampiran 1
SOAL SELIDIK
SITUASI TEKANAN
Bagaimanakah keadaan anda berdasarkan situasi berikut? Tandakan perasaan anda pada situasi yang dinyatakan berdasarkan skala berikut:

            A          :           Jika ketegangan anda terlalu tinggi
            B          :           Jika ketegangan anda sederhana
            C         :           Jika ketegangan anda rendah

BIL.
SITUASI
PILIHAN ANDA
1.
Memperkenalkan diri kepada kawan-kawan baru dalam sesuatu majlis.

2.
Hari pertama di sekolah baru

3.
Berucap di kahalayak ramai

4.
Meminta duit belanja lebih daripada bapa / ibu / penjaga

5.
Menerima ajakan keluar bersama seseorang buat kali pertama

6.
Menjelaskan tugasan yang belum siap kepada guru

7.
Menaiki bas terakhir seorang diri untuk pulang ke rumah pada waktu tengah malam

8.
Datang lewat ketika menduduki satu kertas peperiksaan

9.
Pergi berjumpa doktor gigi untuk mencabut gigi yang sering sakit

10.
Melibatkan diri dalam suatu perbalahan.


Rumusan        :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KEMAHIRAN            : MENANGANI STRESS
TAJUK                       : HIDUPKU SEJAHTERA
MASA                         : 1 jam 30 minit
ALATAN                    : Kertas mahjong, pen marker, edaran (lampiran 1), panduan guru               dan nota guru 1
OBJEKTIF     :
 1. Membuat keputusan dengan bijak
 2. Bertindak menangani stress
LANGKAH     :
1.    Peserta dibahagikan kepada kumpulan kecil (5 orang setiap kumpulan)
3.   Setiap kumpulan dikehendaki melantik seorang Ketua, Penolong, Setiausaha
      dan dua orang AJK.
3.    Ketua kumpulan diminta untuk mendapatkan bahan edaran (lampiran 1) dan kertas mahjong.
4.    Setiap kumpulan menyenaraikan 3 situasi yang boleh menimbulkan tekanan dan seterusnya membincangkan cara mengatasinya berpandukan edaran yang telah diedarkan. (guru boleh merujuk panduan guru 1).
5.    Fasilitator juga boleh menerangkan tanda-tanda stress (rujuk nota guru 2)

FALSAFAH   :
1. Stress adalah sesuatu yang normal dihadapi oleh setiap manusia.
2. Hidup perlu diteruskan.
LAMPIRAN 1

PERKEMBANGAN FAKTOR KETEGANGAN DAN PROSES PENYELESAIAN

A.   Permintaan (Matlamat)

I                                                                                                                                  
II                                                                                                                                 
III                                                                                                                                


B.   Tekanan (Halangan)

I                                                                                                                                  
II                                                                                                                                 
III                                                                                                                                


C.   Sokongan (Mengatasi)

I                                                                                                                                  
II                                                                                                                                 
III                                                                                                                                Panduan Guru


PERKEMBANGAN FAKTOR KETEGANGAN DAN PROSES PENYELESAIAN

Panduan :
1.    Fasilitator/ guru meminta peserta memberikan contoh-contoh tekanan
2.    Fasilitator/guru berbincang bagaimana stress boleh dikurangkan

A.   Permintaan (Matlamat)

I      Mendapatkan keputusan cemerlang dalam peperiksaan
II     Mendapat  A dalam subjek Matematik


B.   Tekanan (Halangan)

I      Banyak kerja rumah
II     Kurang faham apa yang dipelajari/diajar


C.   Sokongan (Mengatasi)

I      Ibu bapa membantu
II     Kelompok belajar / tuisyen/guru

Kesinambungan dan tindak balas antara ketegangan dan sokongan akan memberikan hasil penyelesaian.

Nota Guru 1


TANDA-TANDA STRES / KETEGANGAN


FIZIKAL
EMOSI
TINGKAH LAKU
1.    Pening
2.    Sakit kulit
3.    Sakit perut
4.    Tekanan darah tinggi
5.    Rambut gugur
6.    Sakit sendi
7.    Bernafas dengan cepat
8.    Degupan jantung cepat
9.    Sukar tidur
10. keletihan
1.    Cepat marah
2.    Murung / terlalu sedih
3.    Cemas / bimbang
4.    Kritik diri / menyalahkan diri
5.    Rasa tidak berguna
1.    Terlalu aktif
2.    Tidak dapat mengurus diri
3.    Pelupa

KEMAHIRAN            : PENYELESAIAN MASALAH
TAJUK                       : Mari Berbasikal
MASA                         : 1 jam
ALATAN                    : Poster basikal (edaran 1), kertas mahjong dan marker pen
OBJEKTIF     :
1.    Menjalin persepakatan dalam menentukan pilihan/ tindakan
2.    Berkongsi pandangan, cadangan dan perancangan dalam menangani sesuatu isu
3.    Memikul tanggungjawab bersama dalam mempertahankan idea dan tindakan

LANGKAH     :
1.    Fasilitator membahagikan peserta kepada kumpulan kecil (5 orang setiap kumpulan).
2.    Setiap kumpulan dikehendaki melantik ketua, penolong, setiausaha dan AJK.
3.    Fasilitator mengedarkan poster sebuah basikal, kertas mahjong dan marker pen kepada setiap kumpulan.
4.    Fasilitator memastikan setiap kumpulan memilih satu bahagian yang paling penting pada basikal tersebut (contoh : tayar, pedal , handle, brek, pelana, loceng dan lain-lain)
5.    Peserta diberi masa untuk berbincang dalam kumpulan selama 15 minit dan setiap diminta untuk membentangkan hasil perbincangan dalam tempoh 5 minit.
6.    Fasilitator membuat rumusan perbincangan secara umum.


Contoh soalan yang boleh dikemukakan oleh fasilitator untuk menggerakkan LDK
Di antara soalan yang boleh ditanyakan kepada peserta:
1.    Bahagian basikal yang manakah yang anda pilih dan mengapa?
2.    Mengapakah tidak memilih bahagian yang lain?
3.    Adakah sukar untuk mendapat persetujuan ahli kumpulan dalam menentukan pilihan?
4.    Siapa diantara ahli kumpulan yang lebih dominan dalam menentukan pilihan?

FALSAFAH   :
1.    Setiap individu mempunyai pandangan yang berbeza tetapi kita boleh menyatukannya melalui perbincangan dan toleransi
2.    Ahli kumpulan umpama sebuah basikal, rosak satu komponen akan menjejaskan fungsinya.


Edaran 1
 SELAMAT DATANG